Nyt fra HBs it-funktion
28.4.05
 
Reaktioner på JØBs "Nedlæg centralbibliotekerne".
Nix, siger Helle Wiese, Fredricia og Mogens Vestergaard, Roskilde (uafhængigt af hinanden). Centralbibliotekerne har en ny rolle at udfylde: udvikling af nye internetbaserede tjenester (Mogens Vestergaard) og kompetenceudvikling (Helle Wiese).
Kunne ikke være mere enig.

Helle Wiese: Re: nedlæg centrabiblioterne.

Mogens Vestergaard: Historieløst og pauvert tænkt
0 comments
Comments: Send en kommentar

Powered by Blogger