Nyt fra HBs it-funktion
9.4.05
 
Nedlæg centralbibliotekerne?
Jan Østergaard Bertelsen mener, at cb'erne har gjort deres pligt og at bibliotek.dk har overflødiggjort dem (men løser cb'erne ikke andre opgaver end bogudlån?).
Hele artiklen er at finde i Danske Kommuner, nr. 12/2005 og på KL-debat på hjemmesiden.

JØB: Nedlæg centralbibliotekerne
0 comments
Comments: Send en kommentar

Powered by Blogger