Nyt fra HBs it-funktion
17.1.05
 
Fjernadgang i Malmø.
Vores smukke nabo på den anden side af sundet giver fjernadgang til Ebsco, Biography Resource Center og Contemporary Authors. Rent teknisk ser lånercheck ud til at foregå via udbydernes server - umiddelbart ikke så fikst og genbrugsvenligt som vores løsning med EZproxy.
Efter alt at dømme (nogle hurtige besøg på andre store biblioteker i Sverige) er Malmø længst fremme med at tilbyde fjernadgang.

Stadsbiblioteket i Malmø: Faktadatabaser.
Om EZproxy
0 comments
Comments: Send en kommentar

Powered by Blogger