Nyt fra HBs it-funktion
20.9.04
 
Politik for trådløs internetadgang for publikum.
Forvaltningernes it-chefer har i sidste uge på et møde behandlet kommunens politik, når det gælder trådløst netværk til publikum.
Til grund for behandlingen lå et notat fra DM Data, som bl.a. anbefaler:
1. At alle skal logge ind for at bruge trådløst internet, stillet til rådighed af kommunen
2. At vi skal opbevare logfiler over disse personers færden på internettet.

Set fra en institution, hvor vi har lange og stolte traditioner for at stille internet til rådighed, er det nogle meget kedelige krav.
1. vil medføre, at alle skal være indmeldt i bibliotekssystemet. Det udelukker i praksis turister og besøgende.
2. er med stor sandsynlighed ikke foreneligt med persondataloven. Hvis der gives dispensation, skal vi administrere store mængder data.

Som bibliotek har vi en lovmæssig forpligtelse til at stille internet til rådighed og derved være med til at formindske den digitale kløft. Den opgave kan vi ikke løse lige så godt, hvis disse retningslinjer bliver vedtaget.

0 comments
Comments: Send en kommentar

Powered by Blogger