Nyt fra HBs it-funktion
13.8.04
 
Weblogs på vej ind i den journalistiske varme?
Helle Nissen Kruuse, journalist og lektor ved Danmarks Journalisthøjskole, har i lang tid agiteret for at journalister tager weblogs alvorligt. Nu har journalisternes fagblad, Journalisten, taget emnet op i sit nyeste nummer. Mange journalister har samme angst for weblogs som typografer – med rette - i sin tid havde over for indførelse af ny teknologi og den deraf følgende undergravning af en hel profession. Så galt går det dog nok ikke for journalisterne – me-e-e-n. Læs mere på
www.journalisten.dk/sw3795.asp

0 comments
Comments: Send en kommentar

Powered by Blogger