Nyt fra HBs it-funktion
17.6.04
 
Få automatiske beskeder om nye bøger
Amazon har oprettet et emnekatalog hvor man automatisk får tilsendt meddelelser om hvilke bøger Amazon har fået på bestemte emner:
www.amazon.com/exec/obidos/subst/xs/syndicate.html/103-2460470-6568650
Eneste betingelse er som bekendt at man har en RSS-læser. En vejledning til hvordan du kan bruge Bloglines kan ses på:
bibliotek.kk.dk/uddannelse/brugsanvisning/ajour/rss/view
Dette kan spare bibliotekarer for med jævne mellemrum at gennemtrawle Amazons katalog. Det er da lettere hvis nyheder kommer af sig selv.
1 comments
Comments:
Man kan også få automatisk besked om de nyeste bøger i Projekt Gutenberg:
http://www.gutenberg.net/browse/recent/today.rdf
 
Send en kommentar

Powered by Blogger