Nyt fra HBs it-funktion
13.1.04
 
Københavns historiske database - digitalisering og formidling af den københavnske kulturarv.
Bymuseet, hovedbiblioteket og Stadsarkivet er gået sammen om en database, som udover poster til ressourcer i de tre institutioner også skal indeholde digitaliserede udgaver af tekster og billeder.
Projektet har modtaget 50.000 kr i støtte fra Kultunet Danmark til idéudvikling af formidlingsdelen. Desuden har projektet fået 66.000 fra andre fondsmidler.
Nogle studerende fra IT-universitetet har som opgave lavet et forslag til en website. Vær opmærksom på, at det drejer sig om en studieopgave og at der i sagens natur kun ligger begrænset funktionalitet bag.

Studie opgave fra IT-universitetet.
0 comments
Comments: Send en kommentar

Powered by Blogger