Nyt fra HBs it-funktion
29.11.03
 
Tema-dag på biblioteksskolen: De nye teknologier.
Torsdag deltog næsten hele DEB (Det elektroniske Bibliotek) i en temadag om nye teknologier på biblioteksskolen. Særlig to indslag var både underholdende og meget interessante. Bo Weymann (DBC) gav os sit bud på, hvilke teknologier bibliotekerne kommer til at arbejde med i de næste år (Microsoft OG Linux, z39.50 OG Soap/xml, Digital rights management systemer). Bo fortalte også om Downlaan, hvor DBC jo er en vigtig projektpartner.
Mad Thimmer stod for dagens sidste og meget interessante indslag om pervasive computing (allestedsnærværende IT). Særlig de små chips (nej, hverken Pringles eller Kims) så Mads Thimmer store muligheder i.
Og til sidst skal vi da ikke undlade at nævne, at Piet Seiden i sit oplæg om syndikering sagde sådan noget i stil med: På KKBs nye og meget flotte portal.....

Oplæg fra temadagen
0 comments
Comments: Send en kommentar

Powered by Blogger