Nyt fra HBs it-funktion
2.11.03
 
Begrænsninger i antallet af bestillinger og reserveringer.
I betragtning af det stigende antal af uafhentede bestillinger har ÅKB foreslået en begrænsning i antallet af bestillinger.
Biblioteksstyrelsen svarede i sommer, at loven ikke giver mulighed for at indføre begrænsninger. Kommunernes Landsforening sendte derefter et brev til kulturministeriet, der nu svarer, at man giver styrelsen ret i fortolkningen af loven, men ....
"Det er dog også Kulturministeriets holdning, at den almindelige praksis på området må tillægges betydning. Det er derfor vores opfattelse, at det er være muligt lokalt under hensyntagen til ressourcerne i de enkelte biblioteker at fastsætte grænser for bestillinger/hjemlån af materialer i reglementet".
Der vil derfor ved næste ændring af bekendtgørelsen blive indføjet en passus, der gør det muligt lokalt at fastsætte grænser.

Kulturministeriets svar (pdf).
0 comments
Comments: Send en kommentar

Powered by Blogger