Nyt fra HBs it-funktion
25.10.03
 
Biblioteker "online" i Australien.
Det australske senat er nu kommet med en 116-sider diger rapport om "Libraries in the online environment". Det er en tung sag at læse igennem, men den er nu skrevet så folk med almindelige engelskkundskaber vil kunne få glæde af den. Rapporten indeholder et overblik over situation nu, igangværende initiativer og anbefalinger for fremtiden. Til inspiration for bibliotekarer også i Danmark. Bort set fra afsnittene om de problemer som de kolossale afstande i Australien skaber.
http://www.aph.gov.au/Senate/committee/ecita_ctte/online_libraries/report/report.pdf
0 comments
Comments: Send en kommentar

Powered by Blogger