Nyt fra HBs it-funktion
23.9.03
 
Betalbare ydelser - ikke for pengenes skyld.
Carl Gustav Johannsen har for Biblioteksstyrelsen udarbejdet rapporten Mod betaling - "en systematisk opsamling af erfaringer i folkebibliotekssektoren med udvikling og salg af nye ydelser og andre betalingsydelser".
Rapporten bygger på interviews med biblioteksledere og medarbejdere på en stribe biblioteker, og ikke overraskende er en af hovedkonklusionerne, at de betalbare ydelser ikke er værdifulde udfra et indtjeningssynspunkt. Men interviewpersonerne kobler i høj grad arbejdet med betalbare ydelser med positive værdier som kompetenceudvikling, udvikling af ledelseskompetence og samarbejde med andre biblioteker.
Læs rapporten på biblioteksstyrelsens hjemmeside.
0 comments
Comments: Send en kommentar

Powered by Blogger