Nyt fra HBs it-funktion
30.6.03
 
Bedst på nettet: forsknings- og fagbiblioteker.
21 forsknings- og fagbiblioteker er netop blevet screenet af Bedst på Nettet. Resultaterne ses her.
Roskilde Universitetsbibliotek har scoret højest i år (fire netkroner). Ud af de 21 biblioteker opnåede knap halvdelen fire netkroner.
Som sædvanlig spørger man sig selv om gyldigheden af visse kriterier. F.eks. "Er der adgang til gyldig statistik på området" med den forklarende tekst "Kan f.eks. være befolknings- og beskæftigelsesforhold for kommuner, operationsstatistikker for hospitaler, frafaldsprocent ved uddannelsesinstitutioner eller brugs-/besøgsstatistikker for kulturinstitutioner. Her tænkes ikke på web-statistik".
Jamen, er vores brugere virkelig interesseret i, hvor mange besøgende vi har og hvor stort vores udlån er??

0 comments
Comments: Send en kommentar

Powered by Blogger