Nyt fra HBs it-funktion
20.12.02
 
Downlaan.
Efter et års tid, hvor projektet har været i økonomisk modvind, går vi nu mod bedre tider, idet overbygningspuljen har bevilget 330.000 til projektet i 2003.
I mellemtiden har vi omdefineret og udvidet projektet, sådan at det nu går på at opbygge en national infrastruktur for digitalt distribueret materiale. Eller lidt mere ned på jorden:
at forlag (og andre rettighedsejere) kan tilmelde i første omgang bøger og e-tekster til en centralt lager hos DBC,
at biblioteker kan handle ved én købmandsdisk,
at brugeren kan få sit materiale som e-bog, print on demand, hjemmeprint,
at materialet er sikret mod kopiering og videredistribering.
Vi er i forhandlinger med DBC om den tekniske løsning og forventer at have en aftale klar i løbet af januar-februar. Målet er i første omgang en prototype til afprøvning blandt 500 brugere på hvert af de medvirkende biblioteker. Prototypen forventer vi at have i drift i 3. kvartal 2003.
0 comments
19.12.02
 
5. udgave af KKBs hjemmeside....
...er på vej, og vi arbejder med det! Den foreløbige tidsramme er 3. kvartal 2003.
Lige nu befinder vi os på det stadie, hvor vi skal vælge et system til at håndtere alle de nye og fikse funktioner, der gerne skulle gøre livet lettere for os og for vores brugere. Læs referaterne på fiolen.
Det betyder, at indlæg i diskussionsforum'et stadig er meget velkomne. De bliver læst med interesse, og vi indarbejder synspunkterne så godt som muligt.
0 comments
18.12.02
 
Statistik 2002.
Det ser ud til, at vi får en mere anvendelig statistik på lånernes brug af folkebibliotekernes websites. Tallene for 2001 var fuldstændig usammenlignelige.
I konsekvens heraf har biblioteksstyrelsen nu i "Vejledning om indberetning af statistik...." defineret, hvad 1 besøg er. Det lyder uhyre enkelt, men det er det ikke! (Se bilag 2, side 44 i vejledningen).
Biblioteksstyrelsen offentliggør statistik for hele folkebiblioteksområdet i uge 12 til næste år.
0 comments
16.12.02
 
Billige computere til internetbrug.
Den amerikanske supermarkedskæde Wal-Mart sælger computere til omkring 1500 kr, som hovedsagelig er beregnet til internet, skriver it-avisen. Computeren kører på linux og sælges uden fordyrende Microsoft software.
Kom bare an, Aldi (eller andre hjemlige sidestykker til Wal-Mart) - vi kan sagtens bruge nogle billige (men stabile) maskiner uden andre funktioner end internet til vores publikum.
0 comments
 
Ris/ros til hovedbiblioteket.
Troels Brücker, afd. HUS, har i årevis redigeret en fysisk opslagstavle med lånernes kommentarer til hovedbiblioteket. Nu findes den også i digital form. Joan Larsen (webmaster) har stået for programmeringen, så det er muligt i ét hug at sende et email-svar, offentliggøre spørgsmål og svar på websiten (de seneste 20 indlæg) og printe den ud til opslagstavlen. Man kan også videresende spørgsmålet til rette vedkommende (og til orientering til f.eks. ledelsen). Samtidig genererer den bagvedliggende database en FAQ. Der har allerede været positive lånerreaktioner.
Det ville være allermest optimalt, hvis vi kunne udstrække ris/rosen til at dække hele KKB - men hvem vil / kan / har tid til redaktionen?
0 comments
14.12.02
 
Læseinitiativpris til Østerbro.
Østerbro Bibliotek (Anna Anker) har sammen med de øvrige deltagere i Østerbrobygning modtaget årets Læseinitiativpris 2002, fordi "projektet har udviklet et reelt forpligtende samarbejde mellem børnehave, skole og børnebibliotek, til gavn for såvel børn som forældre og egen institution".
Projektet har bl.a. betydet, at børnehaven under sloganet hent dit barn og lån en bog har fået eget bibliotek, at skolens elever er begyndt at forfatte bøger selv, og at børnebiblioteket har indrettet et forældrehjørne med litteratur om børns sprog og læsning. Læs projektbeskrivelsen her.
0 comments
12.12.02
 
Nemus statistik.
Netmus har været i luften i præcis 14 dage, og det kan da give anledning til at kigge på interessen fra vores brugere.
Der er blevet hentet i alt 1370 tracks af KKBs lånere (vi har ikke lige tallene for Frederiksberg). De mest populære er grupperne Superhero, Junior Senior og Raveonettes. Junior Seniors "Move your feet" er topscoreren med 31 downloads. Vi kan ikke se, hvor mange gange brugeren har aflyttet de tracks, de har hentet.
Hjemmesiden er fælles for FKB og os, og vi har tal for den første uges brug:
Besøg 1345
Sidevisninger 9704
Gennemsnitlig besøg pr. dag 192
0 comments
10.12.02
 
Svensk weblog om internetsøgning.
I USA og andre engelsksprogede lande findes adskillige weblog som beskæftiger sig med internetsøgning. Det ser lidt mere sparsomt ud i Skandinavien. (Bortset fra erikhoy.blogspot.com). Men til interesserede har der faktisk siden 1. februar 2001 eksisteret en svensk, startet af to svenske bibliotekarer fra Sundsvall og Umeå Universitetsbibliotek:
internetbrus.com
Registre og indeks er tilmed gode! Så hvis du er god til svensk...
0 comments
9.12.02
 
Danmarks videnskabsfolk 16.-mest citerede.
ISI-databasen som registrerer de mest citerede papirer inden for alle videnskaber rangerer Danmark på en 16. plads ud af 151 lande. USA ligger klart i top med hele 6 gange så meget som sine nærmeste konkurrenter, England, Tyskland og Japan. Sverige ligger på en 11. plads med næsten dobbelt så mange som Danmark, mens både Finland og Norge ligger bag Danmark. Også Rusland og Kina må se sig distanceret af de danske videnskabsfolk. Resultatet skyldes især fysik og landbrugsvidenskab, som langt opvejer at danske forskere inden for immunologi, molekulærbiologi, økonomi og socialvidenskab citeres langt under gennemsnittet.
0 comments
4.12.02
 
Links i bibliotek.dk til artikler i f.eks. Information.
Et af de ønsker, vi længe har haft i bl.a. det hedengangne IT-forum for Internet og databaser, bliver måske nu virkelighed i bibliotek.dk.
I Udviklingsplanen for bibliotek.dk står der nemlig:
"Emne: Links til aviser og tidsskrifters artikler på nettet
Formål: at få flere link til (gratis) fuldtekstartikler hos udbydere som tillader dybe links – fx
Information og en del tidsskrifter.
Tidshorisont: løbende arbejde i 2003
Finansiering: bibliotek.dk"
0 comments
3.12.02
 
Bibliotekernes høje score i Bedst på Nettet.
Kulturnet Danmark refererer i artiklen Kvalitet og kultur på internet en diskussion mellem repræsentanter for kulturinstitutioner og Boris Andersen, projektleder på Bedst på Nettet.
Bl.a. nævnes det, at det er bibliotekar-studerende, der screener websites for Bedst på Nettet, og kan det mon have noget at gøre med, at bibliotekerne scorer så højt...? Boris Andersen afviste denne mulighed, men forsamlingen var ikke overbevist.
0 comments
 
Den kinesiske censur-mur
Kinas myndigheder har udviklet nogle af de mest avanceret filtre til at forhindre kineserne i at åbne visse kontroversielle internetsider (som fx Danmarks Radios hjemmeside!) og bruge Yahoo! og Hotmail til anti-regeringsaktiviteter. Der er eksempler på at folk har siddet fængslet i op til 18 måneder for sådanne internetaktiviteter, som i Danmark betragtes som helt selvfølgelige. 30.000 er ansat til at holde styr på dette!
0 comments
2.12.02
 
Omtale af Netmus.
Søndag Aften (december udgaven) har en kort omtale af Netmus. Søndag Aften har tidligere afprøvet afspilleren uden at være specielt imponerede af sikkerheden. Vores holdning er den samme som de fire forskere fra Microsoft (se posten fra den 30.11.): kampen mod piratkopiering er håbløs, og det drejer sig om at tilbyde musikprodukterne let og billigt.
0 comments
1.12.02
 
Digitale (udenlandske) aviser på biblioteket.
Vancouver Pulic Library tilbyder digital adgang til udenlandske aviser via NewspaperDirect - som det første bibliotek i verden. Aviserne skal stadig læses på biblioteket(s computere). Den digitale abonnementsordning burde udelukke opbevarings- og leveringsproblemer.
Læs bibliotekets pressemeddelelse.
0 comments
 
PRU - Biblioteksstyrelsens politiske rådgivende udvalg for overbygningsfunktionerne og bibliotekspuljerne.
PUH(a) -sikken et navn! Dette nye udvalg, som har en større repræsentation fra KL, skal afløse RUF og rådgive styrelsen ang. bevillinger fra de to puljer.
Læs kommisorium og sammensætning på biblioteksstyrelsens hjemmeside.
0 comments

Powered by Blogger