Nyt fra HBs it-funktion
9.4.02
 
Kvalitetsvurdering af internet-sider.
Du har lige fundet det, du ledte efter på internet, men er i tvivl om, du kan stole på oplysningerne. Her er 4 tips til kvalitetsvurdering:
1. Hvem er forfatter og udgiver?
2. Forvis dig om forfatterens og udgiverens troværdighed.
3. Hvornår er informationen skrevet?
4. Verificer ved hjælp af andre 'hæderlige' kilder.
Læs mere om emnet på VirtualChase og på kompetencebib.dk (en del af Eriks Høys 'avanceret internet'-kursus).
0 comments
Comments: Send en kommentar

Powered by Blogger