Nyt fra HBs it-funktion
2.3.02
 
Bibliotek.dk brugerundersøgelse.
Biblioteksstyrelsen har fået gennemført en brugerundersøgelse af bibliotek.dk, baseret på 1040 respondenter. Brugerundersøgelsen viser samlet, at brugerne generelt er meget tilfredse med bibliotek.dk. Respondenterne af spørgeskemaundersøgelsen er tilfredse med både søge og bestillingsfaciliteter. 90% har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse. 96% finder altid eller som regel det de søger, og 89% finder præsentationen af søgeresultatet overskueligt eller rimeligt overskueligt. Herudover mener 84%, at bestillingsfunktionen er god eller meget god. 72% svarer, at de ikke anvender hjælpefunktionen. Systemet opleves desuden som et brugervenligt system.
Læs rapporten om brugerundersøgelsen på Biblioteketsstyrelsens hjemmeside (kræver Acrobat Reader).
0 comments
Comments: Send en kommentar

Powered by Blogger